Projectes de Mecanica
TALADRADORA/FRESADORA CNC
ROUTER CNC DE SOBRETAULA
DESPLAÇAMENT LINEALS

Projectes de Magnetisme
BOLA LEVITADORA
Projectes d'Electronica
DESULFATADOR BATERIA
Projectes de Fotografia
CAMBRA ESTENOPEICA
DENSITOMETRE RGB
ESQUEMA LUXMETER
MONTATGE LUXMETER
AMPLIADORA RGB
MEDIDOR D'UV
Projectes de Fisica
ESPECTROMETRE UV VIS
CAIXA DE LLUM UV
Teoria/Practica Fotografica
REVELADOR PMK
GELATINA
FOTOGRAFIA ESTENOPEICA
RECIPROCITAT DELS FILMS
3D Printing
IMPRESSORA ROSTOCK
Fotografia Alternativa
CIANOTIPIES

Arxius Temporals

 Benvingut

Aquesta web es una petita biblioteca que reflexa el meu hobby per l'estudi de temes científics.   El meu interes esta centrat per la física aplicada dins de qualsevol de les seves modalitats i tambe per l'estudi de procesos fotografics antics  generats entre el 1850 i el 1980.        
  Hi ha treballs i  detalls de construccio sobre:

    -la fotografia analògica del segle XX,
    -processos fotogràfics alternatius
    -fotografia i cambres estenopeiques,
    -sistemes de levitació magnètica,
    -desulfatadors de bateries,
    -medidors de llum UV i Visible,
    -caixes de llum UV,
    -routers de mecanizat per CNC
   -espectrofotòmetres per UV i Visible,
    -densitòmetres RGB de reflexió,
    -densitòmetres B&W de transmissió  i
    -disseny d'impressores 3D.

 Alguns dels dispositius mencionats han estat dissenyats des de la base i suportats per una electrònica propia i, en el moment inicial del seu  disseny, incorporaben algunes caracteristiques,
  que amb aquell temps, els feia unics.

   La present informació pot considerar-se de domini public i es pot utilitzar, copiar o publicar sempre que es mencioni el seu origen.    L'autor esta obert al diàleg per ampliar l'informacio aquí present:

francesc@novau.cat

Francesc Novau i Molins
Sitges, Catalunya
41.237207,1.814784
+26